Hur vill du registrera dig?

För att börja använda mina sidor behöver du först skapa ett konto. Välj det val som bäst passar in på dig.
Information om registrering

Här kan du registrera dig som sökande i någon av våra bostadsköer, söker du en lägenhet, trygghetsboende eller kanske är du student och söker studentboende då har du kommit rätt.

Uppdatera din plats i kön (gäller ej trygghetsboendekön)
Var 6:e månad måste du logga in på Mina Sidor och aktivera ditt konto, annars förlorar du dina köpoäng och din plats i bostadskön raderas. Det är ditt eget ansvar att hålla reda på när det är dags att uppdatera, men vi sänder ut en påminnelse via mejl till dig. Påminnelse ett sänds ut 30 dagar innan samt en andra påminnelse sänds ut 14 dagar innan.

 

Dessa riktlinjer finns i syfte att säkerställa att sökande av lägenheter kan uppfylla sina skyldigheter gentemot Solatum som hyresvärd. Utgångspunkten är att varje ärende prövas individuellt varvid särskilda omständigheter som kan finnas i ett särskilt ärende beaktas.

Det är Solatum som avgör om en sökande godkänns som hyresgäst.

 • Du är minst 18 år.
 • Du har svenskt personnummer.
 • Du ska vara en fysisk person för att registrera dig, annars har vi rätten att ta bort personen som sökande.
 • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd.
 • Du har inga störningsärenden eller skulder till oss.
 • Du som innehar hyreskontraktet ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd på adressen.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetsavtal hos oss.
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver.

  Som inkomst räknas
 • Lön, pension eller företagarinkomst
 • A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
 • Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
 • Etableringsersättning
 • Studiemedel
 • Försörjningsstöd
 • Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande. Om den sökande blir godkänd tas även referenser från tidigare hyresvärd.
   

När du hyr en lägenhet av Solatum Hus&Hem AB bör du från första hyresdagen ha en giltig hemförsäkring.
Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.
Flyttanmälan gör du på Skatteverkets hemsida så att du får rätt folkbokföringsadress.

För att söka studentbostad krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara av att betala hyran för det sökta rummet. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Studentboendet är avsett för studenter mellan 16–25 år.  Är du gymnasiestudent och under 18 år måste en vårdnadshavare skriva under avtalet.

För att få teckna ett avtal måste du kunna visa upp antagningsbesked, du ska även uppfylla övriga allmänna krav för uthyrning. Under boendetiden kan studieintyg krävas in för att verifiera att hyresgästen i studentbostad fortfarande studerar på heltid. Om vi inte har fått in studieintyg efter begäran har Solatum rätt att säga upp hyresgästen.

Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs. ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Inga hyresskulder godkänns och det får inte finnas några betalnings­­anmärkningar de senast 12 månaderna.

Grundkrav

 • Du är student mellan 16–25 år, är du minderårig måste vårdnadshavare skriva under avtalet
 • Du har svenskt personnummer
 • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd
 • Du har inga störningsärenden eller någon skuld till Solatum
 • Du ska uppvisa antagningsbevis och under hyrestiden kunna uppvisa studieintyg
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst
 • Du ska ha tecknat hemförsäkring innefattande ansvarsförsäkring och visa försäkringsbrev eller motsvarande
 • Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande.

Du samlar (1) köpoäng per dag

För att bo i ett trygghetsboende måste den sökande vara 65 år eller äldre.

Vill du hyra parkering eller garage registrerar du dig i vår bilplatskö. Är du inte vår hyresgäst och vill hyra externt blir hyrespåslaget 125 kr/mån utöver den ordinarie hyreskostnaden. Samma regler som för internhyresgäst gäller, förutom uppsägningstiden som är 1 månad om behovet finns från Solatum att återta bil-/garageplats till internhyresgäst.
För att bli godkänd får du inte ha några obetalda hyror inom en 6 månaders period och du får inte ha några störningsärenden.

Grundkrav för uthyrning av parkering

 • Den som har längst kötid får bil-/garage plats först, dock prioriteras boende i området.
 • Normalt sett gäller en bilplats per lägenhet, dock kan man få ytterligare bilplats om det finns många lediga parkeringsplatser i området.
 • Bil/- garageplatsen är bara avsedd för bil, moped eller motorcykel.
 • Bilplatserna ska i första hand hyras ut till boende i Solatums lägenheter. Om någon utomstående hyr en bilplats tillkommer en extrakostnad.
 • Om man inte betalar lägenhetshyran enligt gängse regler, eller konsekvent betalar hyran för sent, får man inte hyra bilplats.
 • Den med flest köpoäng erbjuds lägenhetskontraktet, förutom om lägenheten är markerad som Direkt, då erbjuds lägenhetskontraktet till den som först anmäler intresse och som uppfyller våra grundkrav.
 • Du samlar (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annan köpoäng.
 • När du tecknar ett nytt hyreskontrakt med oss raderas dina köpoäng. Vill du fortsätta stå i vår bostadskö måste du förnya din registrering och börjar då samla poäng på nytt.

Undantag från kösystem kan göras av förvaltningstekniska skäl, t. ex. vid evakueringar, samt vid någon av de olika förturer vi har.